slider-5

Високо оценена номинация

стара градска баня Дели Хамам
slider_3
Работен колектив
Ние сме колектив, който обича да работи в среда на архитектурата и ние винаги търсим нови и интересни проекти.
slider_2
Авторски надзор
Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на реконструкция и ремонт на сгради.

Търсите качество и достъпни услуги за следващи строителни проекти?

Проектиране

Изработва проекти във всички области:
– жилищни, вилни и обществени сгради
– промишлени сгради
– реставрация, консервация и адаптация на архитектурни паметници на културата
– Изработване на Подробни устройствени планове
– Спа центрове

виж повече

Извършва бизнес-оценки на:

– недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, други материални активи и фактически отношения, произведения на изкуството, архитектурни паметници на културата, финансови институции.

Извършва консултантска дейност в областта на всички видове оценки.

бизнес оценки

Екологични оценки и ОВОС

Изготвя екологични оценки и ОВОС по утвърдени международни методики.

Избрани проекти

Нашите възможности Антиб-М ЕООД

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

РЕСТАВРАЦИЯ

СПА ЦЕНТРОВЕ

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ЕВРО ПРОЕКТИ