За нас

“АНТИБ М
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Slide background

“АНТИБ М“ – ЕООД е специализирана

в консултантската дейност в областта

на проектирането и оценяването.

ЗА НАС

“АНТИБ М“ – ЕООД е регистрирана от СГС с Решение Nо 1/05.05.1997 г ф.д.Nо 3177/97г.

  • Управител на фирмата е архитект Росица Михайлова, лицензиран оценител на недвижими имоти и произведения на изкуствата, член на Съюза на архитектите в България, на Камара на архитектите в България, на Асоциация на българските оценители, на Български национален комитет на ИКОМОС

ВЪЗМОЖНОСТИ

  •  “АНТИБ М“ – ЕООД е специализирана в консултантската дейност в областта на проектирането и оценяването. Изготвя инвестиционни проекти във всички области: градоустройство, жилищни, обществени и промишлени сгради, реставрация, консервация и адаптация на архитектурни паметници на културата. Изработва проекти за интериори, рекреационни и СПА центрове. Изготвя оценки на недвижими имоти, интелектуална и индустриална собственост, художествени ценности, машини и съоръжения, цели предприятия.
  • “АНТИБ М“ – ЕООД си сътрудничи със специалисти в различни области на инвестиционното проектиране (инженери, еколози, икономисти и др.), както и в различните области на оценителската дейност (оценители на цели предприятия, финансови институции, художествени ценности и антиквариат и др.)
  • “АНТИБ М“ – ЕООД съвместно със своите сътрудници и клиенти превръща идеите в реалност! За нас ще бъде удоволствие да работим за вас и да приемем предизвикателството на нестандартните ви изисквания!
    След като преценим специфичността на поставената от вас задача, с подходящо подбрания екип ще дадем най-доброто решение!