Сертификати

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

СЕРТИФИКАТИ АНТИБ-М ЕООД

Управител на фирмата е архитект Росица Михайлова, лицензиран оценител на недвижими имоти и произведения на изкуствата, член на Съюза на архитектите в България, на Камара на архитектите в България, на Асоциация на българските оценители, на Български национален комитет на ИКОМОС