История на фирмата

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
 • 1997

  Създаване на фирмата

  “АНТИБ М" ЕООД е регистрирана от СГС с Решение Nо 1/05.05.1997 г ф.д.Nо 3177/97г.

 • 1998

  Сертифициран оценител на недвижими имоти

  Управител на фирмата е архитект Росица Димитрова Михайлова, сертифициран оценител на недвижими имоти и произведения на изкуствата в сферата на архитектурните паметници на културата, включена в Регистъра по чл.165 ал. 1 от Закона за културното наследство, член на Съюза на архитектите в България, на Камара на архитектите в България, на Български национален комитет на ИКОМОС

 • 2010

  Консултантската дейност в областта на проектирането и оценяването

  “АНТИБ М" ЕООД е специализирана в консултантската дейност в областта на проектирането и оценяването. Изготвя инвестиционни проекти във всички области: градоустройство, жилищни, обществени и промишлени сгради, реставрация, консервация и социализация на архитектурни паметници на културата. Изработва проекти за интериори, рекреационни и СПА – центрове. Изготвя оценки на недвижими имоти, интелектуална и индустриална собственост, художествени ценности, машини и съоръжения, цели предприятия.Изготвя Екологични оценки и ОВОС

 • 2012

  Инвестиционното проектиране

  “АНТИБ М" ЕООД си сътрудничи със специалисти в различни области на инвестиционното проектиране (инженери, еколози, икономисти и др.), както и в различните области на оценителската дейност (оценители на цели предприятия, финансови институции, художествени ценности и антиквариат и др.)

 • 2014

  Курс за Оценители на произведения на изкуствата

  АНТИБ М ЕООД е организирала и провела три лицензирани от Агенцията за Приватизация курса за Оценители на произведения на изкуствата и архитектурни паметници на културата съвместно с холандски преподавател по програма на NMCP

 • 2015

  Предизвикателството на нестандартните ви изисквания

  “АНТИБ М" ЕООД съвместно със своите сътрудници и клиенти превръща идеите в реалност! За нас ще бъде удоволствие да работим за вас и да приемем предизвикателството на нестандартните ви изисквания! След като преценим специфичността на поставената от вас задача, с подходящо подбрания екип ще дадем най-доброто решение!