Нашите партньори

фирми на които се доверяваме
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
demo

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

 • МММ ЕООД

  Оказва консултантска помощ при съставяне на бизнес-планове за развитие на фирмите и икономически обосновки за отпускане на кредити, оценки за залог, оценки на финансови институции, както и оценки за въздействието върху околната среда на конкретно производство по утвърдени международни методики.
  Изготвя концесионни анализи в съответствие със Закона за концесиите на обекти на стопанска дейност, подземни богатства и др.

 • Еко Енергопроект ЕООД

  В дружеството работи колектив от специалисти с дълъг професионален опит в отделните области на предварителните проучвания и реализацията на проектите - геодезисти, геолози, инженери по водоснабдяване и канализация /профил “пречистване” и “отпадъци”/. При необходимост се привличат и чужди експерти с богат практически опит, извършващи проектантски и консултантски услуги.

 • Баланс Инженеринг ООД

  Строителство и строително-ремонтна дейност на сгради и съоръжения.

 • БОЕВ ДИЗАЙН СТУДИО

  Дизайнерско студио БОЕВ

 • ПРИЗМА ЕООД

  Рекламна агенция Призма е един от пионерите в производството, търговията и печата на рекламни материали за българския пазар. Компанията е създадена през 1994 г. и повече от 20 години не спира да се развива и расте, главно благодарение на стремежът ни да бъдем все по-добри партньори на вас – нашите клиенти.

 • Мултиплекс Инженеринг ЕООД

  Извършване на прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация. Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените нормативни изисквания към строежите. Строителен надзор.