Реконструкция на хирургически блок-МБАЛ Русе

Tехническият проект за реконструкция на „Операционен корпус на  Хирургичен блок – МБАЛ Русе АД е изготвен  за нуждите на възложителя въз връзка с кандидататване за финансиране по европейски програми.

Сградата на Операционния корпус е строена през 1979 г  и към момента на експлоатация е морално остаряла, като ОВК инсталациите са амортизирани, а начина на проектирането им не осигурява днешните  изисквания за климатична инсталация и помещения с клас на чистота ISO 5 и изискванията за енергоефективност.

С техническия проект се предвиждат архитектурно-строителни ремонтни дейности, свързани с демонтажа на съществуваща амортизирана вентилационна и климатична инсталации в сградата на „Операционен корпус” и подмяната й с нова ОВК инсталация, съотвестваща на актуални технологични и норматичвни изсквания. Предвидените архитектурно-строителни ремонтни дейности са свързани с осъвременяване на довършителните работи с нови съвременни настилки, стенни и таванни покрития, отговарящи на съвременните стандарти за болнични заведения.

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОЕКТА

Клиент: МБАЛ Русе АД
Местоположение: гр. Русе
Година на проектиране: 2014
Застроена площ: 3750 м2