Тържище Трън

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОЕКТА

Клиент: Община Трън
Местоположение: гр. Трън
Застроена площ: 2516 м2
РЗП на Административно-битова сграда: 671 м2
Архитект: Росица Михайлова

Работен проект за: „Трансгранично тържище за органична продукция” – гр. Трън

Проектът е финансиран от Програма Добросъседство България – Сърбия № BG 2004/016-785.01.01.01-01-1и е част от проекта «Диверсификация на селската икономика в трансграничния район чрез въвеждане и приложение на биологично земеделие»