Хотел в г. Лепель – Беларус

Възложител: Лепелски райизпълком, Решение № 436 от 11 май 2009 г

Година на проектиране: 2010 г

Проектирането е извършено по Задание, утвърдено от Главния специалист на отдел архитектура и строителство на Лепелски райизпълком

Тип на хотела: Пасажерски, 77 места

Разположение: гр. Лепел, Витебска област, ул. „Дзержински” № 21

РЗП: 2 076,5 кв. м

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОЕКТА

Клиент: Лепелски райизпълком
ОБЩА ПЛОЩ: 2 076,5 M2
ПРОЕКТ 2010 г
Местоположение: БЕЛАРУС
Архитекст: Росица Михайлова