Евангелска църква – Банско

Евангелска църква – Банско

140 ГОДИНИ ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА БАНСКО.

Църквата е основана през 1868 година.

  Краят на 19-ти век е бил бурен и динамичен. България навлизала в нова епоха. В не една област народът ни преживявал възраждане – политическо, културно, социално, интелектуално и духовно. Стремежът за политическа свобода разпалил и желанието за духовна просвета.

Разбира се огромна заслуга имат онези мисионери, които по думите на д-р Албърт Лонг, не искали да създават протестантски църкви, а да научат българите. Въпреки, че първите евангелисти срещнали силен отпор от православните, те успели да се обособят в групи, а по-късно основали и първите църкви.

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОЕКТА

Клиент: гр. Банско
Мостоположение: гр. Банско
Архитектура:
Категория: Паметници на културата

ИСТОРИЯ НА ЦЪРКВАТА

Преди повече от 140 години, към 1858 г., започва съживление сред няколко души в Банско. Един православен свещеник и един учител решават да подходят по нов начин към Библията и християнството. Това, което получавали от Православната църква, не им е достатъчно. В резултат на своето търсене те организират кръжок от няколко участници – те двамата и някои от по-будните фамилии в града. На своите срещи изучават Божието Слово. По-късно разбират, че в Истанбул имало мисионерски борд (който е конгрешански) и молят някой от мисионерите да посети Банско, за да им помогне в инициативата, която са предприели. Първият мисионер, който идва в Банско, е Чарлз Морз (през 1867 г.). Той е посрещнат с голямо очакване от сформиралата се група в града. През 1868 г., на 6 август, тази група хора заявява, че желае да бъде призната като Евангелска църква. През лятото на 1871 г., на един от съборите, проведени в Банско, е ръкоположен първият пастор на църквата – Иван Тонджоров.

  В своята дейност Християнските църкви също отбелязвали прогрес. По това време Библията била преведена на над 120 езика. Мисии се основавали по цяла Европа и отвъд океана в САЩ. Те имали една цел – „и рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.“ / Марко 16:15 /

   По това време, към средата и края на 19-ти век, Банско било едно от най-напредничавите и предприемчиви възрожденски селища. Много от големците на Банско имали възможност да пътуват в чужбина, да търгуват, да се образоват. Банскалии били готови и жадували и за промяна в църквата. Oще преди пристигането на евангелските мисионери, даскал Никола Филипов и свещеник Димитър Младенов предприели реформа в църквата. Тъй като Евангелието се четяло на църковно славянски и слушащите не разбирали нищо, те проповядвали след църковната служба на разбираем български език.

   По това време в Банско пристигнал евангелският книжар Петър Мусевич-Бориков, който ги осведомил за дейността на чуждестранните мисионери в Стара Загора. Не след дълго, по покана на банскалии, пристигнал Чарлз Морз /първият мисионер, изпратен специално за работа между българите, създал първите българо-английски и английско-български речници/, който дал наставления на отделилата се от православието група от 18 семейства. След неговото заминаване свещениците предприели гонения срещу евангелистите. Тези преследвания наложили повторното идване на Ч. Морз, придружен от Х.Пейдж и проповедника Н. Бояджиев. Този път обаче населението не било гостоприемно и не позволило на чужденците да отседнат в хана. Въпросът стигнал до властта, която разрешила на мисионерите да посещават Банско, а на евангелистите да се черкуват.