Реставрацията градска баня „Дели хамам“ в гр. Ловеч