Община Банско

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Наши клиенти в община Банско

АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО

Икономическият и духовен подем през ХVІІІ в. и особено през ХІХ в. се проявява и в актовете на местното самоуправление в тогавашното село Банско. Около 1850 г. е основана Банската българска община, като продължение на сформирания през 1833 г. общоселски обществен съвет за изграждане и изписване на църквата „Св. Троица” (осветена през 1835 г.). В ръководството на общината влизат влиятелни представители на търговско-занаятчийското съсловие. През 1838 г. в църковния двор е построено помещение за килийно училище, което през 1847 г. прераства в новобългарско светско училище. По инициатива на Банската българска община през 1857 година се изгражда нова училищна сграда, преустройва се взаимното училище в класно, разпространяват се възрожденски вестници и книжнина. Общината организира строежа на камбанарията на църквата „Св. Троица“ в 1850 г. и монтирането на часовников механизъм в 1865 г. През 60-те и 70-те години на ХІХ в. Банската българска община оглавява борбата срещу гръцките църковни власти за независимост на българската църква и за развитие на просветното дело в селото. Общината подпомага материално семействата, пострадали при потушаването на Кресненско-Разложкото въстание и на Илинденско-Преображенското въстание и предприема ред други обществени инициативи след Освобождението от османското присъствие през 1912 г.

Икономическото благосъстояние се отразява и в характеристиките на жилищната народна архитектура от ХVІІІ и ХІХ век. Изградени от камък, богатите къщи „имат монументален крепостен изглед. Главно по това те се различават от жилищната архитектура в другите селища на Разложкия край” (Р.Ангелова). Към тези качества следва да се добави и забележителната дърворезбена и стенописна украса, което свидетелства не само за материалните възможности, но и за високата художествена култура на банскалии. Характерни примери за ранната местна строителна традиция са Хадживълчовата, Хаджирусковата, Веляновата къщи. С архитектурните си достойнства и богата художествена украса се отличават Сирлещовата, Тодевата, Буйновата, Загорчината, Джиджевите, Златевите, Коювите, Стефановите къщи и др.

Оценки на сгради паметници на културата

  • ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА – реставрация и консервация по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
  • Експертна оценка на сграда-паметник на културата от местно значение – „МЕТОХ” – ИКОННА ИЗЛОЖБА
  • Църква Св. Троица

КАКВО ВКЛЮЧВА

Евангелска църква

ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА – реставрация и консервация по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Експертна оценка - Метох

Експертна оценка на сграда-паметник на културата от местно значение – „МЕТОХ” – ИКОННА ИЗЛОЖБА