Министерство на културата

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Оценки на сгради паметници на културата

НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ

Националната галерия за чуждестранно изкуство е открита на 5.11.1985 г. като художествена галерия на първата международна фондация в България, която днес се нарича “Св.Св. Кирил и Методий”. Историята на нейното създаване е свързана с десетилетна събирателска и организационна дейност през 70-те и 80-те години на миналия век. Впоследствие към колекцията се добавя фондът от чуждестранно изкуство на Националната художествена галерия. От особено значение за попълването на музейната сбирка са даренията посредством Фонд “13 века България”, както и щедрите дарения от частни лица. Като общ архитектурен силует сградата на Галерията е реконструкция на старата Държавна печатница, проектирана от виенския архитект Фридрих Шванберг, частично разрушена от бомбардировките по време на Втората световна война.

В днешния си вид, съобразен с функциите на една съвременна галерия, тя е дело на известни български архитекти, художници,изкуствоведи и оформители. На четири етажа в 19 зали с обща експозиционна площ около 3 200 кв.м е показано най-ценното от фондовете на Галерията, който притежава над 10 000 музейни единици- графика, живопис, скулптура, приложни изкуства.

На Балканския полуостров Националната галерия за чуждестранно изкуство в София е единствена по своя характер. Тя притежава уникална колекция християнска пластика от индийската провинция Гоа, каквито има само в Португалия и Великобритания, колекцията „Поетична реалност“, каквато не притежава друг музей и др.

Галерията е уникална с естеството на колекцията си – изкуството на далечни земи, на екзотични племена и народи, на стари и нови времена, се преплитат с модерни европейски тенденции, с традиционни и религиозни изобразителни принципи в хронологическия обхват на едно хилядолетие.

„Това е едно истинско музейно чудо! За такъв кратък срок да се създаде такъв превъзходен музей със свое лице, със своя индивидуалност.”
Акад. Лихачов

„Какво представяне на разнородно изкуство. Показва на света истинския път за международно разбирателство”.
Гурлей, Великобритания

„С най-дълбоко уважение към великолепно съвршената работа и красивото представяне! Забележително постижение на музейното дело и въобще на българската култура.”
Сър Дейвид Улсън
Директор на Британския музей

„Възхитени сме от оригиналността и качествата на цялата колекционерска и музейна дейност. С благодарност.”
Кандидо Текио
Директор на градските музеи,Венеция

„Един недогматичен музей. Великолепни зали. Образцово експониране. Аз съм направо изумен от този феномен!”
Роже Сомвил, художник, Белгия

Оценки на сгради паметници на културата

Това са Оценки изработени за Министерство на културата:

  • Къща-музей на Д. Благоев
  • Малката Базилика – Пловдив
  • Национална галерия за чуждестранно изкуство
  • Червената къща

КАКВО ВКЛЮЧВА

Къща-музей „Д. Благоев” – паметник на културата от местно значение

Димитър Благоев (1856 – 1924), наричан „Дядото“ е български политик, идеолог и организатор на българското социал-демократическо движение. Музейният фонд съдържа много оригинални вещи и ценни архивни материали, свързани с жизнения път и многостранната дейност на основоположника на партията.

Сграда-защитно покритие на археологически обект – „Малката Базилика” – гр. Пловдив

Археологически комплекс Малка раннохристиянска базилика датира от втората половина на V – VI в. През 2010 – 2013 година с подкрепата на Фондация „Америка за България“, Министерството на културата на Република България и Община Пловдив е извършена нейната цялостната реставрация и социализация.

Малката базилика е трикорабна. Има една апсида и притвор. От юг е изграден малък параклис, а до северния кораб е долепен баптистерий. Общата дължина на базиликата, заедно с апсидата, е 20 м, а ширината и е 13 м. Храмът е бил с богата архитектурна украса – мраморна колонада между корабите, мраморна олтарна преграда, амвон и синтрон. Подовете имат богата многоцветна мозайка, за кяото се смята, че е сред най-доброто, правено от майсторите от Филипополската школа.

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННО ИЗКУСТВО – Паметник на културата в защитена зона АИР „Сердика-Средец”

Националната галерия за чуждестранно изкуство е открита на 5.11.1985 г. като художествена галерия на първата международна фондация в България, която днес се нарича “Св.Св. Кирил и Методий”. Историята на нейното създаване е свързана с десетилетна събирателска и организационна дейност през 70-те и 80-те години на миналия век. Впоследствие към колекцията се добавя фондът от чуждестранно изкуство на Националната художествена галерия. От особено значение за попълването на музейната сбирка са даренията посредством Фонд “13 века България”, както и щедрите дарения от частни лица. Като общ архитектурен силует сградата на Галерията е реконструкция на старата Държавна печатница, проектирана от виенския архитект Фридрих Шванберг, частично разрушена от бомбардировките по време на Втората световна война.

ОЦЕНКА НА „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА” – гр. София, сграда паметник на културата от местно значение

Ателие и къща на скулптора Андрей Николов (1878 – 1959) на ул. “Любен Каравелов” 15 в София (днес център за култура и дебати Червената къща)