Община Ловеч

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

През 2014 г. Банята беше изцяло реставрирана по проект, финансиран от ОПРР.

Община Ловеч

Стъпвате в някогашната градска баня на Ловеч и… попадате в магически свят, където нищо не е такова, каквото изглежда.

На купола на банята се прожектира небе с движещи се облаци. На пода се прожектира вода, която се раздвижва, когато стъпите…

ИНТЕРИОР

Старата градска баня е превърната в единствения в Европа виртуален музей на водата. Под специално стъкло в оригинален вид е възстановена отоплителната система „хипокауст“, а благодарение на интерпретативните програми и мултимедийни ефекти посетителите наблюдават и научават много интересни „водни“ събития и факти.

  • На купола на банята се прожектира небе с движещи се облаци.
  • На пода се прожектира вода, която се раздвижва, когато стъпите…

Оценки на паметници на културата:

Реставрация на Старата баня Дели Хамам

Градската баня, строена през XVI-XVII век, е архитектурно-строителен паметник с национално значение, обявен с протокол №7 на НСОПК от 25.11.1999 г.